ADDRESS:
222201, 125 Sovetskaya str.,
Smolevichi, Minsk Oblast.
Phone: +375 (1776) 5-52-91
Fax: +375 (1776) 2-76-33
E-MAIL: isp@smolevichi.gov.by

© SMOLEVICHI REGION EXECUTIVE COMMITTEE, 2008-2019
DEVELOPMENT, INFORMATION AND TECHNICAL SUPPORT - UE «MINSKAYA VOLNA»